Nowa wersja Comarch ERP Optima 2016.0.1

11 listopada 2015

Dla wszystkich posiadających aktualną asystę do pobrania udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima. Zmiany w nowej wersji są związane ze zmianą przepisów, a także wprowadzono 159 nowości i ulepszeń.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadzono uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych oraz zaktualizowaliśmy zestawienia dla pozostałych jednostek.
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji VAT-UE(3), deklaracji VAT-UEK(3) oraz deklaracji VAT-27(1) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego.

Nowości Comarch ERP Optima 2016.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono mechanizm weryfikacji e-Deklaracji wysyłanych z programu Comarch ERP Optima. Przed wysłaniem deklaracji następuje porównanie dokumentu ze schematem dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiono wskazanie domyślnej waluty dla kontrahenta.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów według określonego algorytmu netto lub brutto niezależnie od typu kontrahenta.
 • Umożliwiono wystawienie oraz eksport Awizo wysyłki w formacie EDI do sieci handlowej Leroy Merlin.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia Faktury VAT marża w walucie obcej.
 • Umożliwiono wystawienie korekty podatku VAT do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego.
 • Umożliwiono przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego. w sytuacjach, w których towar przyjmowany jest pod konkretne zamówienie Klienta.
 • Dodano możliwość zaimportowania towarów na dokumenty handlowe i magazynowe poprzez plik z rozszerzeniem .txt lub .csv.
 • Umożliwiono generowanie zadań cyklicznych w celu usprawnienia procesu harmonogramowania tych zadań, których realizacja powtarza się w regularnych odstępach czasu w module CRM.
 • Wprowadzono możliwość dodatkowego filtrowania dokumentów, które mają być wykazane na potwierdzeniu salda w przypadku seryjnego generowania potwierdzeń salda, jak również przy dodawaniu ręcznym.
 • Umożliwiono rozliczenie delegacji bez automatycznego generowania zapisu kasowego.
 • Dodano możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa/Bank z rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych.
 • Wprowadzono możliwość otwierania raportu kasowego/bankowego bezpośrednio z poziomu dodawanych dokumentów do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą odnotowanie i rozliczanie pracy na część etatu w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub w trakcie urlopu rodzicielskiego.
 • Dodano nowe opcje wliczania dodatków stałych do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop.

Comarch ERP Optima 2016.0.1 jest dostępna do pobrania na stronach dla klientów.

Inne wpisy