Zarządzanie normatywami – ERP XL

Normatyw towarów na magazynie to minimalna ilość towaru, która powinna być zawsze dostępna w magazynie, aby zapewnić ciągłość dostaw dla klientów. Normatyw ustalany jest na podstawie analizy sprzedaży, prognoz popytu i czasu dostawy od dostawców.

Cele ustalania normatywów towarów na magazynie:

 • Zapobieganie brakom towaru w magazynie i zapewnienie ciągłości dostaw dla klientów.
 • Optymalizacja kosztów magazynowania.
 • Zmniejszenie ryzyka utraty sprzedaży.

Rodzaje normatywów towarów na magazynie:

 • Normatywy ilościowe – określają minimalną ilość towaru, która powinna być dostępna w magazynie.
 • Normatywy czasowe – określają czas, przez jaki towar powinien być dostępny w magazynie.

Seryjne konfigurowanie normatywów kart towarowych w ERP XL

Nasza aplikacja w łatwy i szybki sposób pozwoli na ustawienia 3 wartości w kartach towarowych:

 • Ilości minimalnej – założona minimalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej.
 • Ilości maksymalnej – założona maksymalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej.
 • Ilości zamawianej – przy tworzeniu bilansu stanu towarów ilość do zamówienia będzie zaokrąglona zgodnie z tym ustawieniem. Zapobiega zamawianiu zbyt małych ilości towaru.
Aplikacja do zarządzania normatywami w Comarch ERP XL
Aplikacja do zarządzania normatywami w Comarch ERP XL

Na podstawie wpisanych filtrów aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych kartotek towarowych i wyświetla aktualne wartości:

 • Menadżer produktu,
 • Marka towaru,
 • Kod towaru,
 • Nazwa towaru,
 • Jednostka miar,
 • Pomocnicza jednostka miar,
 • Rodzaj towaru,
 • Dział,
 • Normatyw minimum,
 • Normatyw maksimum,
 • Normatyw zamawiany.

Jeśli kartoteka towarowa nie posiadała ustalonego normatywu wpisywana jest domyślnie wartość „-1”.

Jakie korzyści płyną z prawidłowego określenia normatywów?

Wpływ czynników na ustalanie normatywów towarów na magazynie:

 • Rodzaj towaru – towary o wysokiej rotacji wymagają większych normatywów niż towary o niskiej rotacji.
 • Czas dostawy od dostawców – im dłuższy czas dostawy, tym wyższe powinny być normatywy.
 • Zapotrzebowanie klientów – wysoka zmienność zapotrzebowania wymaga większych normatywów.
 • Koszty magazynowania – wysokie koszty magazynowania mogą skłaniać do obniżania normatywów.

Obliczanie normatywów towarów na magazynie:

Normatywy ilościowe można obliczyć na podstawie następującego wzoru:

Normatyw = Zapotrzebowanie / Rotacja

Na przykład, jeśli zapotrzebowanie na dany towar wynosi 100 sztuk miesięcznie, a jego rotacja wynosi 2 miesiące, to normatyw ilościowy wyniesie 50 sztuk.

Normatywy czasowe można obliczyć na podstawie następującego wzoru:

Normatyw = Zapotrzebowanie * Czas dostawy

Na przykład, jeśli zapotrzebowanie na dany towar wynosi 100 sztuk miesięcznie, a czas dostawy od dostawców wynosi 2 tygodnie, to normatyw czasowy wyniesie 100 * 2 = 200 sztuk.

Ocena normatywów towarów na magazynie:

Normatywy towarów na magazynie powinny być regularnie weryfikowane i aktualizowane, aby uwzględniać zmiany w sprzedaży, popycie i czasie dostawy.

Przykłady normatywów towarów na magazynie:

 • Towar o wysokiej rotacji:
  • Normatyw ilościowy: 50 sztuk
  • Normatyw czasowy: 2 tygodnie
 • Towar o niskiej rotacji:
  • Normatyw ilościowy: 100 sztuk
  • Normatyw czasowy: 2 miesiące

Podsumowanie:

Normatywy towarów na magazynie są ważnym narzędziem zarządzania zapasami. Ich prawidłowe ustalenie pozwala zapewnić ciągłość dostaw dla klientów, zminimalizować koszty magazynowania i zmniejszyć ryzyko utraty sprzedaży.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu