ARCUSSOFT

PPLUS – zarządzanie projektami

Twoja firma dobrze prosperuje i przynosi zyski? Realizując duże zlecenia, masz świadomość swojej pozycji na rynku i uzyskiwanych przychodów jednak nie do końca potrafisz określić ich źródło? A może Twoja firma w trakcie wykonywania wielotorowych zleceń odnotowuje straty?

A może Twoja firma w trakcie wykonywania wielotorowych zleceń odnotowuje straty?  Jeśli więc w wyniku realizacji złożonych projektów i zleceń masz problem z wyliczeniem i przypisaniem nakładów na poszczególne zlecenia – czas to zmienić.

PPlus – oferta dla firm

 

Nasz program kierujemy w szczególności do firm, których zakres usług skupia się na realizacji:

 • projektów
 • zleceń.

Jesteśmy otwarci na dostosowanie naszego programu do wymagań i oczekiwań naszych Klientów.


Program PPlus znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach działalności:

instalacje elektryczne

projekty budowlane

projekty informatyczne

zlecenia wodno – kanalizacyjne

Zalety programu PPlus:

 • podział projektu na poszczególne zadania,
 • przypisywanie projektom konkretnych pracowników, materiałów, maszyn itp.,
 • optymalizacja i zarządzanie planowanym czasem pracy,
 • szczegółowe rozliczenie kosztów wg podanych kryteriów,
 • współpraca (pojedynczo bądź jednocześnie) i możliwość dopasowania z popularnymi programami tupu: ERP, XL, Optima,
 • dowolny moment wdrożenia programu w strukturę zarządzania firmą niezależnie od trwającego okresu rozliczeniowego,
 • wymagany niewielki nakład pracy (ok. godzina dziennie),
 • automatyczne przypisywanie kosztów materiałowych, podwykonawczych itp.
PPLUS
PPLUS

Jak to działa? Importowanie danych do programu PPlus

Aby jasno zobrazować funkcjonalność PPlus oraz jego możliwość współdziałania z innymi programami, posłużymy się przykładem popularnego programu ERP.

Pobieramy dane kontrahentów, pracowników, środki trwałe itp., następnie importujemy i rozliczamy konkretne nakłady kosztowe: materiały, wynagrodzenia, amortyzację.

Nasz program daje możliwość dostosowania szczegółowości rozliczeń od ogólnego, szacunkowego zarysu, po drobiazgowe przypisanie wynagrodzeń konkretnych pracowników, maszyn i innych zasobów odpowiedzialnych za powierzone im zadania.

Płaszczyzny działania programu PPlus

Pplus ma unikatową funkcjonalność kalkulowania zleceń i zadań w trzech dowolnie wybieranych przez firmy wartościach:

planowanej – umożliwia łatwy dostęp do porównywania na jakich zadaniach i projektach firma przekracza planowane wartości,

ewidencyjnej – stosowanie cen ewidencyjnych pozwala oceniać firmom wartość i wynik projektu w  trakcie miesiąca lub innego dowolnego okresu,

rzeczywistej – wstawiane na koniec miesiąca, na podstawie konkretnych sald kont

z systemów ERP. Dostarczają szczegółową informację o wyniku całego projektu i jego poszczególnych zadaniach.

PPLUS
Dodawanie operatora

Każdy projekt może być podzielony na zadania. Do zadań przypisywane są rodzaje zasobów wykorzystanych przy realizacji tego zadania (pracownicy, materiały, maszyny, podwykonawcy, nadzór, koszty ogólne itp.).
Rodzaje zasobów definiowane są  każdorazowo zgodnie z potrzebami firmy użytkującej program. Rozbudowany system dostępów pozwala użytkownikom programu PPlus przydzielić dostęp tylko do konkretnych rodzajów zasobów.

Przypisywanie rodzajów zasobów do zadań pozwala precyzyjnie ocenić ilość nakładów materiałowych, osobowych, podwykonawczych, kosztów ogólnych pojedynczego zlecenia lub całego projektu.
Takie działania jasno określają i wskazują elementy projektu przynoszące zyski bądź straty.

PPLUS

System raportów PPlus kluczem do sukcesu w zarządzaniu finansami Twojej firmy.

System raportów umożliwia wyliczenie opłacalności nie tylko całych zleceń, ale także poszczególnych ich zadań.
Dodatkowo firma posiada stały dostęp do raportów prezentujących udział poszczególnych zasobów w zysku na zadaniu – projekcie. Wszystkie te działania dają firmie jasny obraz zysków płynących z wykonanej pracy, czy to konkretnego pracownika, czy też maszyny.

Program PPlus – dlaczego warto?

 

Firmy od lat zmagają się z przezwyciężeniem kłopotów związanych z umiejętnym przypisywaniem nakładów pracy na konkretne, szczegółowe zadania. Sytuacja ta wprowadza finansowy chaos w zarządzaniu firmą, uniemożliwiając precyzyjne określenie zysków i strat, z jednoczesnym przypisaniem ich do konkretnych zleceń. Aby Twoja firma lepiej prosperowała, musisz mieć świadomość swoich mocnych i słabych elementów w wykonywanym projekcie. Tylko precyzyjne określenie działań, na których warto się skupić i zainwestować w ich rozwój oraz tych, które ciągną naszą firmę ku finansowej stracie, pozwoli na pozytywną realizację zleconych projektów.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu