Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny wartością dodaną Comarch ERP

Według planów Ministerstwa Finansów już od lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonej działalności. Informacje będą raportowane w ściśle określony sposób – za pomocą JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego, co wymaga zmian w systemach informatycznych przedsiębiorstw.

Kluczowa będzie aktualizacja systemów pod kątem możliwości generowania wymaganych nowymi przepisami raportów. Dokładną charakterystykę struktur przedstawi 1 marca resort finansów. Dopiero wtedy firmy informatyczne będą mogły zacząć pracę nad aktualizacjami konkretnych systemów. Jednak systemy Comarch ERP po przyjęciu ostatecznego kształtu wytycznych w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, zaledwie w ciągu miesiąca zostaną uzupełnione o nowe funkcjonalności, tak by w czerwcu mogły je zaimplementować przedsiębiorcy.

jpk_info

Jednolity Plik Kontrolny działa w niektórych państwach Unii Europejskiej, m.in. we Francji.
To właśnie klientów z tego kraju krakowska spółka Comarch obsługiwała przy wdrażaniu JPK.

Inne wpisy