Z dotacji PARP możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Dotacja w swoim zakresie przewiduje także wykonanie audytu, w celu analizy oraz opracowania mapy drogowej dla transformacji. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, dowiedz się więcej w poniższym artykule.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA W MŚP (POLSKA WSCHODNIA)

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Termin składania wniosków upływa 8 listopada 2023 r. Link do strony PARP

Przemysł 4.0 – oferta Arcus Soft

W gamie naszych produktów posiadamy rozwiązania które spełniają założenia projektu oraz posiadają odpowiednie cechy przemysłu 4.0 oraz wykorzystania sztucznej inteligencji.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Rozwój Technologiczny MŚP

Wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji do procesów produkcyjnych i usługowych pozwala MŚP na znaczące zwiększenie efektywności pracy, redukcję kosztów operacyjnych oraz poprawę jakości oferowanych produktów i usług. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiają również lepszą adaptację do zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań klientów.

Przeszkody i Wyzwania

Jednakże, przed MŚP w Polsce Wschodniej stoi szereg wyzwań związanych z wdrażaniem tych innowacji. Do głównych barier należą ograniczone zasoby finansowe, brak odpowiednich kompetencji w zakresie nowych technologii oraz trudności w dostępie do ekspertów i doradców technologicznych. Wiele firm boryka się również z obawami dotyczącymi skali inwestycji i jej rentowności w długim terminie.

Wsparcie i Inicjatywy Rozwojowe

Aby przezwyciężyć te przeszkody, kluczową rolę odgrywają programy wsparcia oferowane przez rząd oraz instytucje unijne. Dotacje, pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz programy szkoleniowe stanowią istotne wsparcie dla MŚP w procesie transformacji cyfrowej. Istotne są również inicjatywy lokalne i branżowe, promujące wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami.

Przykłady Sukcesów i Perspektywy

Mimo wyzwań, wiele przedsiębiorstw z Polski Wschodniej odnosi sukcesy, efektywnie implementując automatyzację i robotyzację w swoich działaniach. Przykłady firm, które z powodzeniem zwiększyły swoją produktywność i innowacyjność dzięki nowym technologiom, inspirują inne MŚP do podążania tą ścieżką. Długoterminowe perspektywy dla regionu są obiecujące, pod warunkiem kontynuacji trendów inwestycyjnych i rosnącego wsparcia dla sektora MŚP.

Chcesz o tym porozmawiać – skontaktuj się z doradcą Arcus Soft

Pozostaw dane kontaktowe, a nasz specjalista odezwie się aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu